Κόντρα με skateboard που είχε άδοξο τέλος

Απρόσμενο Stop..