Να γιατί πρέπει να προσέχεις όταν θέλεις να κάνεις μαγκιές στο δρόμο

Για να μην τσακιστείς στο δρόμο.