Απίστευτη δυο μηνών μπέμπα λέει στον πατέρα της Σ' αγαπώ

Μετά από αυτό ο πατέρας έγινε κομμάτια.