Πως αντιδρούν οι άντρες στη θέα μιας γυναίκας να οδηγεί Ferrari

Οι άντρες όχι μόνο σταματούν στη θέα του αυτοκινήτου, αλλά πιάνουν και την κουβέντα.