Μπουγελώθηκε και ο Beckham για φιλανθρωπικό σκοπό

Άλλος ένας διάσημος που μπουγελώθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό.