Πως πιστεύουν τα ζευγάρια πως φαίνονται στους άλλους και πως πραγματικά είναι

Η διαφορετική αντίληψη για το πως φαινόμαστε στους άλλους και πως πραγματικά είμαστε.