Πως θα ήταν ο κόσμος χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Φανταστείτε τον κόσμο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα;