Ολόκληρη η ζωή μιας γυναίκας μέσα από έναν περίπατο

Πως παρουσιάζεται η εξέλιξη της ζωής μιας γυναίκας μέσα από έναν περίπατο.