-->

Ποτέ μη πειράζεις ετοιμόγεννη αγελάδα

Ένα ζώο που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση είναι πάντα επικίνδυνο, ακόμα και μια φιλήσυχη αγελάδα. Η κυρία του βίντεο πάντως το γνωρίζει πλέον καλά.