-->

Γάτος ακούει τον εθνικό ύμνο και κάθεται προσοχή!