-->

Όταν ένα hamster εμποδίζει το στρώσιμο της μοκέτας

Άλλη μια απόδειξη ότι το κάπνισμα σκοτώνει.