-->

Νταλίκα προσπαθεί να διασχίσει ξύλινη γέφυρα.