-->

Μιλάει άπταιστα την Ελληνική γλωσσά .. αλλά ανάποδα!