-->

"Αυτοκίνητο και γυναίκα δεν δανείζονται ποτέ"