-->

Φοιτητές χάκαραν κτίριο και έπαιξαν tetris στον τοίχο του.