-->

Φωτογραφία της γης με ανάλυση 121MP από ρωσικό δορυφόρο.