8χρονος συναρπάζει με τις χορευτικές του ικανότητες.