-->

Ψάρι που ζει στα 800 μέτρα βάθος και έχει διαφανές κεφάλι.