-->

Ανάβαση στο βουνό με ATV που καταλήγει σε κατάβαση.