-->

Πώς να κλέψεις ένα αυτοκίνητο στη Νότια Αμερική.
Τα τσιγάρα που είχε μέσα το αυτοκίνητο, έχουν μεγαλύτερη αξία από το ίδιο το αυτοκίνητο. Έκτος αν είχε συναισθηματική αξία για τους δράστες.