-->

Γερανός βυθίζεται κατά την μεταφορά του.
Μάλλον υπάρχουν και ευκολότεροι τρόποι για να πλύνουν τον εκσκαφέα!