Πελεκάνος καταπίνει ένα ολόκληρο ζωντανό περιστέρι!