-->

Δέντρο σώζει τη ζωή φωτογράφου!
Είναι μια από τις φορές που λες... "πραγματικά είχε Άγιο"