-->

Εκπληκτική ταχύτητα από εκπαίδευση Γάλλων πυροσβεστών.