Εκπληκτική ταχύτητα από εκπαίδευση Γάλλων πυροσβεστών.