-->

Σύγκρουση τεσσάρων αυτοκινήτων μπροστά στη κάμερα.