Σύγκρουση τεσσάρων αυτοκινήτων μπροστά στη κάμερα.