Κατάρρευση κτηρίων από τον σημερινό σεισμό στην Ιταλία.