-->

Πεζός στη Ρωσία παρασύρεται από διερχόμενο όχημα.