Ανοίξτε ένα μπουκάλι κρασί χρησιμοποιώντας το παπούτσι.