Κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα υπολογίζουμε.