-->

Ποδηλάτες τραυματίζονται κατά τη διάρκεια αγώνα.