-->

Άγγλος αγανακτισμένος: Όλοι θα γίνουμε σαν την Ελλάδα.