-->

Βλάκας προσπαθεί να περάσει το κεφάλι του από τον ανεμιστήρα.