Ένας άλλος τρόπος να περάσεις τον στίβο μετ' εμποδίων.