-->

Αλιευτικά σκάφη παλεύουν κυριολεκτικά με τα κύματα.