-->

Φάρσα: Νύφη παρατάει τον γαμπρό για έναν άγνωστο.