Καθηγητρια πλακώνει στο ξύλο μαθητή, με τον σκουπιδοτενεκέ.