-->

Απρόσεχτος οδηγός προκαλεί πτώση μοτοσυκλέτας.