Έλεγχος του υπολογιστή σε τρεις διαστάσεις μόνο με το χέρι.