-->

Έβαλε μαγνήτες στον καρπό του για να στηρίζει το iPod.