-->

Όταν το ξεπαρκάρισμα χρειάζεται απόλυτη ακρίβεια.