Απρόσεχτος πεζός παρασύρεται από διερχόμενο όχημα.