Οδηγός στην Κίνα "πλακώνει στα χαστούκια" υπάλληλο διοδίων.