-->

Ακροβασία στα 1800 μέτρα χωρίς προστατευτικό δίχτυ.