Ανατροπή μικρού φορτηγού που μετέφερε περίπου 20 άτομα.