-->

Φάρσα: Καταστροφή αυτοκινήτου για 20 δολάρια.