Πλάκα μπετόν 2.5 τόνων πέφτει από γερανό πάνω σε λεωφορείο.