-->

Ψυχάκιας.. τρώει ολόκληρη λάμπα μέσα σε 34 δευτερόλεπτα.