-->

5 νεαροί μετατρέπουν Fast food σε πεδίο μάχης.