-->

Προκατασκευασμένο σπίτι πέφτει από φορτηγό στη μέση του δρόμου.