-->

Ρώσοι οδηγοί πλακώνονται στο ξύλο στη μέση του δρόμου.